Prof. Dr. Adnan ÇALIK

Prof. Dr. Adnan ÇALIK

Birlikte Yöneteceğiz, Birlikte Geliştireceğiz, Birlikte Büyüteceğiz | İnsanlar ikiye ayrılırlar; tanıdıkça büyüyenler, tanıdıkça küçülenler (Diderot) | Devler gibi eser verebilmek için karıncalar gibi çalışmak gerekir.(N.Fazıl Kısakürek) | Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.

0246 211 1467
İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Teknoloji Fakültesi, SDÜ Batı Yerleşkesi ISPARTA

Prof. Dr. Adnan ÇALIK

Kişisel Bilgiler

1972 yılında Osmaniye’de doğdu.İlkokula Osmaniye’de başladı ve Adana’da tamamladı. Ortaokulu Adana’da, lise eğitimini Isparta’da tamamladı. 1994 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalürji Eğitimi Bölümü’nü derece ile tamamladı.Aynı bölümde 1997 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.1994-1997 yılları arasında Osmaniye ve Elazığ’da Teknik Öğretmen ve yarı zamanlı Araştırma Asistanı olarak çalıştı.1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda 2004 yılında doktorasını tamamladı.2005 yılında SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı.
2005-2010 yılları arasında SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.2010 yılında SDÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği bölümüne doçent olarak atandı.2010-2011 yılları arasında SDÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanlığı yaptı.2014-2015 yıllarında SDÜ Atabey Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yürüttü. 2011 yılından itibaren SDÜ Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, SDÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, ÖSYM temsilciliği ve Türkiye Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) komisyon üyeliği görevlerini yürütmektedir. Çeşitli dönemlerde üniversitenin akademik birimlerinde, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Üniversite Senato Üyeliği görevlerinde bulundu.

Prof.Dr. Adnan ÇALIK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK, BOREN ve çeşitli üniversitelerin BAP proje değerlendirme, izleme, hakemlik ve bilirkişilik görevlerinde bulunmuştur.

Birçok TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülüne ve SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında 3. (üçüncülük), SDÜ Fen Bilimleri Alanında (Bor Teknolojileri Grubu) ile Grup Başarı Ödülü 1.(Birincilik) sahibi olan Prof. Dr. Adnan ÇALIK’ın 22 tane tamamlanmış ve 4 tane devam etmekte olan ulusal ve uluslararası projelerde yönetici ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Uluslararası dergilerde yayımlanmış (SCI kapsamında) 44, uluslararası toplantılarda sunulmuş 50, yurt içi dergiler, bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelerde basılmış ve sunulmuş 32 adet yayını ile birlikte toplamda 126 adet yayını bulunmaktadır.10’a yakın ülkede akademik çalışmalarını sunmuştur.Bu yayınlara 218 atıf yapılmıştır.104 makalede hakemlik yapmıştır.8 Yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi yetiştirmiştir.Evli ve 3 çocuk babasıdır.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Devler gibi eser verebilmek için karıncalar gibi çalışmak gerekir.(N.Fazıl Kısakürek)

Ben değil biz olacağız.

Parçadan değil bütünden yana olacağız.

Damladan yana değil, deryadan yana olacağız.

Liyakat ve ehliyeti esas alacağız.

Aldatmayacağız, aldanmayacağız.

Ya öğrenen ya öğreten ya da dinleyici olacağız.

Üniversitemizde korku ve otorite yerine sevgiyi egemen kılacağız.

Üniversite ve toplum faydasına olan tüm görüşlerden yararlanacağız.

Biz, gelmeyene gideceğiz, sormayanı soracağız, aramayanı arayacağız böylece bir olacağız, diri olacağız ve büyük bir üniversite olacağız.

Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.

Gençliğimizin akıl, ruh ve beden sağlığını koruyacak ve geliştirecek; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri kapsayan eğitim-öğretim programları yapacağız.

Üniversitemizde pedagojinin ve öğrenmenin bütün aşamalarını bilimsel bir şekilde gerçekleştireceğiz.

Okul, bölüm ve meslek türü ne olursa olsun, öğrenmeyi; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde gerçekleştireceğiz.

Üniversitemizi; hayatın tüm renklerini kapsayan bir çiçek bahçesine dönüştüreceğiz.

Üniversitemiz gelirlerini, harcamalarını ve yönetim kurulu kararlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Hiç kimseye birden fazla yönetim görevi vermeyeceğiz.

Yönetimimizde sevgi, saygı ve sorumluluk bilincini esas alacağız.

KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI BİR ÜNİVERSİTE İÇİN HEDEFLERİMİZ

Köklerine bağlı, bugünü ve geleceği inşaa edecek bir üniversite için...

Şehri ve bölgesiyle kaynaşmış bir üniversite olacağız.

Paylaşılan değil, paylaşan bir üniversite olacağız.

Sorunları yerinde ve kaynağında değerlendiren ve çözüm üreten bir üniversite olacağız.

Üniversite-Sanayi, Üniversite-Kamu, Üniversite-STK, Üniversite-Toplum ve Üniversite-Yurtdışı işbirliklerini gerçekleştirerek, Üniversitemizi ülkemizin lokomotif bir kurumu haline getireceğiz.

BASINDAKİ YAZILARIM

Her başlangıç zordur. Çünkü yazacağınız her kelime, her cümlenin bir sorumluluğu vardır.

Başlarken…

Her başlangıç zordur. Çünkü yazacağınız her kelime, her cümlenin bir sorumluluğu vardır. Burada yazmak, herkesin anlayabileceği ve değerlendirme yapabileceği bir alanda fikir beyan etmek hakikaten zordur. Sosyal medyada yazdıklarınız ve söyledikleriniz anında dünyanın en uzak ve ücra bölgelerine ulaştığından sorumluluğunuz bir kat daha artmaktadır.

09 / 10 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’nin Bor’la İmtihanı

Son 10 yılda; Bor, bor elementi, bor madeni, borun önemi, borun stratejik özelliği, bor mucizesi, bor enerjisi, borlama, borun kullanım alanları ve bor uygulamaları gibi kelimeleri ve cümleleri, yazıları, açıklamaları, tanımlamaları, görüşleri, ifadeleri, konuşmaları yazılı ve görsel medyada en sık duyduğumuzu ve halende duymakta olduğumuz bilinmektedir. Bu ülkede hemen herkesin en uzman olduğu konuların Siyaset, Tarih, Din, Hukuk, Eğitim-Öğretim gibi konular olduğunu biliyorduk !.. Buna Bor’da eklenmiş oldu.

11 / 10 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’nin Bor’la İmtihanı -II-

Bor’la ilgili ilkyazımızı Bor’un mucizevî bir element olduğunu vurgulayarak bitirmiştik. Bu ikinci yazımızda Bor’u tanımlayarak devam edelim. Bizler fen ve mühendislik çalışmalarında genellikle 5 N 1 K (1- Ne? Nedir? 2- Niçin? Neden? 3- Ne zaman? 4- Nasıl? 5- Nerede? Nereye? ve Kim?) sorularını formülüze ederek çalışmalarımızı yaparız.

15 / 10 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’nin Bor’la İmtihanı -III-

Bor ile ilgili 3. Yazımızda, Bor’un tanımını ve özelliklerini açıklamaya devam ediyoruz. Bor, 2,3 gr/cm3 yoğunluklu kristal ve 2,33 gr/cm3 yoğunluklu amorf yapıya sahiptir. Bor; elementinin amorf bir toz halindeki rengi koyu kahverengidir. Ancak çok gevrek ve sert yapılı monoklinik kristal halinin rengi ise sarımsı kahverengidir.

21 / 10 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’nin Bor’la İmtihanı -IV-

Bor ile ilgili 3. Yazımızı Bor’un yapısı ve özelliklerini açıklayarak tamamlamıştık. Konu ile ilgili olarak bu 4. Yazımızda Bor’un tarihi geçmişini inceleyeceğiz. Tarihte Bor’un 4000 yıl önce uzak doğuda Çin ve Tibet’te bulunduğu bilinmektedir. O tarihlerden günümüze kadar insanlar Bordan bir şekilde faydalanmışlardır.

04 / 11 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’nin Bor’la İmtihanı -V-

Bor ile ilgili 4. Yazımızı Bor’un tarihi geçmişini ve günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasi hadiseleri ve olayları inceleyerek tamamlamıştık. Bu yazımızda ise Bor’un teknolojik özelliklerini ve ürünlerini açıklayacağız. Borun ticari ve teknolojik ürünleri ham bor ve rafine bor ürünleri olarak genelde iki gruba ayrılmakla birlikte üçüncü bir grup olarak da özel bor kimyasal (uç) ürünleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Son dönemde endüstriyel uygulamalarda bor uç ürünleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

11 / 11 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’de Bor hangi sektörlerde kullanılıyor?

Borun ticari ve teknolojik ürünleri ham bor ve rafine bor ürünleri olarak genelde iki gruba ayrılmakla birlikte üçüncü bir grup olarak da özel bor kimyasal (uç) ürünleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Son dönemde endüstriyel uygulamalarda bor uç ürünleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

11 / 11 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’nin Bilimsel ve Teknolojik Çalışma Örnekleri ve Stratejik Kararlar

Türkiye’nin madenlerin işletilmesi ve kullanımına ilişkin bilimsel ve teknolojik çalışmaları, özellikle üniversiteler ve ilgili kurumlarda koordineli şekilde sürdürülmektedir. Bu bağlamda TUBİTAK öncü ve yönlendirici kurum olarak yüklendiği misyonu başarıyla yerine getirmekte. Türkiye’nin stratejik madenler kapsamındaki Bor ile ilgili laboratuvar, atölye ve gerçek endüstriyel çalışmalardan elde edilen sonuçlara dikkatinizi çekmek isterim.

05 / 12 / 2014

Devamını Oku

Türkiye’de İşkazaları Ve 6331 Sayılı Kanunun Getirdikleri

Uzun yıllar mesleki ve teknik eğitim kurumları ve üniversitede işçi sağlığı ve iş güvenliği derslerini hem teorik hem de uygulamalı olarak verdik. Bu derslerde anlattıklarımızı, yaşadıklarımızı, gördüklerimizi ve tespit ettiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim uzmanı, iş yeri hekimi eğitim uzmanlığı ile işçi sağlığı ve işçi güvenliği uzmanı olarak görevler yapmaktayız. Bu çerçevede Türkiye’de çalışma hayatı iş kazaları ve 6331 sayılı kanun hakkında ki durum tespiti, görüş, öneri, eleştiri ve tavsiyelerimi dile getirmek istiyorum.

04 / 01 / 2015

Devamını Oku

Çalışma Hayatı İle İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi

Çalışma hayatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 6331 sayılı kanun hakkındaki bir durum değerlendirilmesi yapmıştık. Bu konu ile ilgili ikinci yazımızda çalışma hayatında güvenli ve iş kazalarının azaltılması için neler yapılabileceği ile ilgili değerlendirmeler yapacağım.

08 / 01 / 2015

Devamını Oku

Türk eğitim öğretim sistemimizin genel bir değerlendirilmesi

Türkiye’nin gündeminden hiçbir zaman düşmeyen eğitim sistemimiz hakkında bir değerlendirme yapacağım. Ülkemizde toplam nüfusun yaklaşık yarısı örgün ve yaygın eğitimin içerisinde bir fiil yer aldığını hepimiz biliyoruz. Bu durum ülkemiz için hem bir zenginlik hem de geleceğin inşası açısından çok önemli bir güçtür. Türk eğitim sistemimiz, Cumhuriyet’ten günümüze kadar üzerinde en fazla oynanan bir sosyal, kültürel ve siyasal alan olmuştur. Oysa eğitim öğretim sistemi bir ideolojik alana sığdırılamayacak kadar geniş ve kutsal bir alandır.

30 / 03 / 2015

Devamını Oku